News

இலங்கையின் பணவீக்கம் வீழ்ச்சி

தேசிய நுகர்வோர் விலை சுட்டெண் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தொகை மதிப்பீட்டு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த டிசம்பரில் 59.2 சதவீதமாக இருந்த தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் ஜனவரியில் 53.2 சதவீதமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

உணவு பணவீக்கமானது கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் 59.3 சதவீமாக காணப்பட்ட நிலையில், ஜனவரி மாதத்தில் 53.6 சதவீமாக குறைவடைந்துள்ளது

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button