News

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முட்டை குறித்த அறிவிப்பு!

இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மற்றுமொரு முட்டைத் தொகுதி இன்று (13) பிற்பகல் பேக்கரி உற்பத்தியாளர்களுக்காக வெளியிடப்படும் என அரச வர்த்தக சட்டக் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து 03வது ஏற்றுமதியாக கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு மில்லியன் முட்டைகள் இன்று காலை இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்டன.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button